Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2019 klo 17:00 - 20:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
73   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
74   Pöytäkirjantarkastajien valinta
75   Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
76 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
77 Eron myöntäminen Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnasta, Jauhiainen Arja
78   Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2018
79 Valtuustoaloite: Kenkiin laitettavien liukuesteiden jakaminen ikäihmisille
80   Kaukolämpöverkoston saneeraus 2019, urakoitsijan valinta
81   Lausuntopyyntö: Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeenympäristövaikutusten arvioinnista
82   Lausuntopyyntö: Vaalan Turkkiselän tuulipuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
83 Puutteenperän talojen myynti
84 Metsäpalvelusopimuksen kilpailutus vuosille 2019 - 2022
85 Maankäyttösopimus Moottorikerho, laavun rakentaminen asemanrantaan
86 Lausunto Niemelän-kaivospiiri (KaivNro 7072) kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevasta hakemuksesta ja kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkastamisesta
87 Lausunto Mieslahti-kaivospiiri (KaivNro 3030) kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevasta hakemuksesta ja kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkastamisesta
88   Aloite: Hidastekoroke päiväkodin edustalle
89 Aloite: Talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhla
90   Viranhaltijoiden tekemät päätökset
91 Tiedoksi merkittävät asiat
92   Kunnanhallituksen käsittelemät muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Horto Ilkka Jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Korvajärvi Tuula Puheenjohtaja
Laakso Perttu Jäsen
Lillinen Soile Jäsen, pöytäkirjantarkastaja
Nieminen Markku Jäsen
Jarva Marisanna Kv:n puheenjohtaja
Keränen Kari Kunnanvaltuuston 1. vpj
Ahoniemi Pasi Kunnanjohtaja, esittelijä
Hynynen Helena Sivistysjohtaja
Kantola Satu Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Karjalainen Mikko Tekninen johtaja
Korhonen Salla Kehitysjohtaja
Huusko Ritva Varajäsen
Pyykkönen Jari-Pekka Varajäsen

Nähtävilläolo  
www.paltamo.fi