Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/14

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta, PSW Kivi Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaan kunnan on varattava maa-ainesten ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.
 
Paltamon kuntaan on jätetty seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:
 
Hakija: PSW Kivi Oy
Yhteyshenkilö: Mika Malinen, p. 040 546 4697, mika.malinen@morenia.fi
Ottamisalue: Paltamon kunta, Uuran kylä, Sorasaarinen 578-406-2-55. Ottamisalueen pinta-ala on noin 3,8 ha.
 
Maa-ainesten ottamislupahakemuksessa haettu maa-ainesten ko­ko­nais­ot­ta­mis­mää­rä on 120 000 m3 ja arvioitu vuotuinen ottomäärä 12 000 m3. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan 10 vuodelle.
 
Lisäksi PSW Kivi Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella toiminta-alueella.
  
Kirjalliset maa-aineslupahakemusta koskevat huo­mau­tuk­set sekä ympäristölupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet osoitetaan lupa- ja valvontalautakunnalle ja on toimitettava 9.4.2021 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse paltamon.kunta@paltamo.fi tai osoitteella Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.
 
Lupa- ja valvontalautakunta

Julkaistu: 10.03.2021 08.45Lisätietoja Paltamon kunta
käyntiosoite: Vaarankyläntie 7, virka-aika arkisin klo 9 - 15
paltamon.kunta@paltamo.fi