Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/8

KUULUTUS - Kuntavaalit 2021 Valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemukset

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitetaan kuntavaalit.
 
Kuntavaaleissa valitaan Paltamon kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua. Lisäksi valitaan val­tuu­te­tuil­le varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en­sim­mäi­sis­tä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kak­si, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen eh­dok­kaa­na valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
 
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien val­tuu­tet­tu­jen puolitoistakertainen määrä eli enintään 31 ehdokasta.
 
Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yh­teis­lis­tois­ta ja vaaliliitoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä vii­meis­tään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaa­li­liit­toon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään tors­tai­na 18.3.2021 ennen klo 12.00.
 
Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia niihin liit­ty­vi­ne asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia otetaan vastaan Paltamon kun­nanvirastolla, osoite Vaa­ran­ky­län­tie 7, 88300 Paltamo, 8. – 9.3.2021 ma - ti klo 9.00 - 16.00. Asiakirjoja vas­taan­ot­tavat keskusvaalilautakunnan sihteeri ja hänen varahenkilönsä. Asiakirjat voi toi­mit­taa myös postitse em. osoitteeseen niin, että ne ovat perillä säädettynä määräaikana.
 
Vahvistetut ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä perjantaina 19.3.2021 alkaen Paltamon kunnanvirastolla ja Paltamon kunnan verkkosivuilla www.paltamo.fi.
 
Paltamossa 2.2.2021
 
Keskusvaalilautakunta

Julkaistu: 17.02.2021 08.30Lisätietoja Paltamon kunta
käyntiosoite: Vaarankyläntie 7, virka-aika arkisin klo 9 - 15
paltamon.kunta@paltamo.fi