Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/70

Julkinen kuulutus, Pohjos-Suomen hallinto-oikeuden päätös kaivoslain mukaisesti annettavista yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskevaan valitukseen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 12.10.2020 (DN:o 00412/19/7203) antanut päätöksen kaivoslain mukaisesti annettavista yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskevaan valitukseen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki asiaa varsinaisen kaivostoiminnan harjoittamisedellytyksiä sekä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevilta osin. Hallinto-oikeus on tutkinut asian vakuutta koskevalta osalta ja hylkää valituksen.

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja ovat nähtävillä 15.10.2020–11.11.2020 Paltamon kunnan verkkosivuilla.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa päätösasiakirjassa.

 

Paltamo 15.10.2020
PALTAMON KUNNANHALLITUS

 

Julkaistu: 15.10.2020 12.41Lisätietoja Paltamon kunta
käyntiosoite: Vaarankyläntie 7, virka-aika arkisin klo 9 - 15
paltamon.kunta@paltamo.fi