Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paltamon kunta

RSS-linkki

http://paltamo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/59

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMISEN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET -RAPORTTILUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
 
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 17.6.2019 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi (10 §). Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on päivittää ja ajantasaistaa voimassa oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2035.
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ään perustuva maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, eli sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Lisäksi kaavan laatimisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnos.
                            
Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen (OAS) sekä Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain (63 §) mukaan julkisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Maakunta-kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos sekä Lähtö-kohdat ja tavoitteet -raporttiluonnos ovat julkisesti nähtävillä 12.8.–14.9.2020 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi.
   
Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, hannu.heikkinen@kainuu.fi, puh. 044 710 0864

Lähettäjä: Kainuun liitto
Julkaistu: 04.08.2020 12.04Lisätietoja Paltamon kunta
käyntiosoite: Vaarankyläntie 7, virka-aika arkisin klo 9 - 15
paltamon.kunta@paltamo.fi